vocacio de cuidar la gent gran

La recent convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya ha deixat sense efectes el conjunt dels acords subscrits entre el sector i el Departament de Drets Socials en el marc dels pressupostos previstos per al 2024. En aquest context d’inestabilitat política i social, els més perjudicats han estat els professionals d’aquest àmbit i, molt especialment, els del col·lectiu de la gent gran en situació de dependència.

Vocació de cuidar la gent gran
Cuidar la gent gran

Les residències de la tercera edat a Catalunya tenen un preu de referència fixat per la Generalitat de Catalunya a 2.124,32 euros. Aquest import cobreix un ampli espectre de serveis destinats als resi- dents, incloent-hi estança, fisioteràpia, assistència psicològica, atenció d’infermeria, neteja, gerocul- tura 24 hores, assistent social, serveis de bugaderia i cuina, entre d’altres igualment inclosos. Aquests serveis busquen cobrir les necessitats diàries i millorar la qualitat de vida dels residents.

 

Des de la vocació de cuidar les persones vulnerables, i especialment la gent gran, que tant ha fet per tots nosaltres, manifestem el nostre sòlid compromís en la protecció dels seus interessos i la defensa d’una vellesa digna. Des de la residència, continuarem treballant per un futur millor de la nostra societat, en la qual estem tots implicats.

 

Com tots sabeu, els nostres serveis són d’alta qualitat i per això gaudim del reco- neixement de tots els que ens coneixen (familiars de residents o treballadors del sector ens recomanen). Malgrat això, hi ha múltiples serveis, millores a l’immoble, inversions en material i més contractació de personal que són, entre altres, alguns anhels que avui dia no són possibles de realitzar.

 

Ens llevem cada dia per donar la millor qualitat de vida als nostres residents.

 

Entre l’any 2009 i el 2024, s’observa que l’índex de preus al consum (IPC), un indicador que mesura la variació de preus d’un conjunt de productes i serveis, ha experimentat un augment del 30% en general. No obstant això, en l’àmbit específic de les residències de la tercera edat l’increment del preu per plaça ha estat notablement menor, situant-se en un 9%
Comparteix
Contacte
Clòsens, 66
Sant Andreu de Llavaneres
08392 Barcelona
Tel. 93 792 83 08
loval@residencialoval.com