Serveis de residència geriàtrica i centre de dia

Atenció mèdica

Infermeria

Cuina pròpia

Teràpia ocupacional

Educació social

Treball social

Psicologia

Fisioteràpia

Gerocultores

Serveis
A la nostra residència d'avis i centre de dia vetllem pel benestar dels residents, pendents de les seves necessitats de la vida diària, amb un tracte personalitzat, amable i proper.

Atenció mèdica

A la nostra residència d’avis definim periòdicament els objectius d’atenció que necessita cada persona.

Apliquem el programa de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre.

Prescrivim els tractaments específics (farmacològic i nutricionals) i indiquem les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.

Assessorem al personal en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l’atenció prestada.
Infermeria
El servei d’infermeria de la nostra residència geriàtrica i centre de dia promociona la salut i la prevenció de la malaltia de les persones usuàries.
Pren les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària, d’acord amb el protocol del centre.

Des d'aquest servei es realitzen totes les tasques pròpies d'aquesta disciplina així com totes aquelles intervencions per cobrir les necessitats tant del resident com de la familia (derivació hospitalària, controls periòdics amb especialistes...).

També participa en la supervisió i seguiment dels usuaris a la vida diària.

L'infermera manté informada constantement a la familia de qualsevol canvi que es produeixi en el seu estat de salut.
Gerocultores
A la nostra residència i centre de dia l'equip de gerocultores, professionalment qualificades, vetllen pel benestar dels residents/usuaris, pendents en tot moment de les seves necessitats de la vida diària, amb un tracte personalitzat, amable i proper.

Col·laboren amb l’equip de professionals mitjançant la realització de tasques que complementen els serveis especialitzats per tal de proporcionar l’autonomia personal dels usuaris i la seva inserció en la vida social.

Participen en la supervisió i seguiment dels usuaris en quant a necessitats assistencials i de la vida diària
Fisioteràpia
El servei de fisioteràpia de la nostra residència geriàtrica aplica els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia, de manera individual o grupal. S'ofereix una atenció totalment personalitzada i d'adaptació a l'entorn de cada persona. 

Es realitza una valoració inicial per conèixer l'estat físic i grau d'autonomia, la qual cosa permet dissenyar un pla d'actuació totalment individualitzat adequat a les seves necessitats i possibles patologies incloent tractaments de electroterapia, termoterapia, masoterapia i cinesiterapia entre d'altres..

Valora i proposa la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors,…), i assessora en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l’equip.

A més, s'inclouen intervencions de tipus grupal amb una activitat física moderada com a mesura de manteniment i prevenció.

Psicologia
La nostra residència i centre de dia disposa d’un servei de psicologia que realitza una avaluació de la persona en les vessants emocional, cognitiva i psicopatològica.

Proporciona pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip interdisciplinari, en els casos que presenten una problemàtica psicològica, tant de manera individual com grupal.

Forma el personal assistencial en tècniques especifiques del seu àmbit d’actuació i orientar-lo sobre les activitats que pot dur a terme.

Des del servei de psicologia es treballa perquè la persona atesa i la seva família se sentin acollits i integrats en la vida del Centre.

S'ofereixen activitats d'estimulació individuals (ocasionalment grupales), suport emocional, acompanyament al dol i informes per a diferents professionals.

Treball social
A la nostra residència d’avis comptem amb un servei de Treball social que es dedica a establir el primer contacte amb la persona gran, família o persona de referencia per a identificar les seves expectatives.

Elabora, executa i avalua el programa d’acollida i d’intervenció de la persona gran i la família.

Fomenta la integració i participació dels usuaris a la vida del centre i el seu entorn.

Realitza les gestions necessàries per la resolució de problemes socials que afectin als usuaris.

Des de l'àrea de Treball Social es dona atenció directa i personalitzada al resident/usuari i família, des que es realitza el primer contacte amb nosaltres i durant tota la seva estada en el Centre, mitjançant intervencions individualitzades per conèixer i cobrir les seves necessitats.

La Treballadora Social està en permanent contacte amb les famílies per oferir informació i recolzament en qualsevol moment que precisin, pendents en tot moment que la seva estada sigui còmoda i acollidora.

Des d'aquest Servei es realitza tota la tramitació de documentació relacionada amb la Llei de Dependència i altres gestions necessàries.

Educació social
El servei d’educació social de la nostra residència i centre de dia transmet estratègies i eines que facilitin la relació i la comunicació interpersonal per a mantenir les aptituds necessàries per a les activitats de la vida diària.

Dissenya, executa i avalua el programa anual d’activitats socioculturals i educatives d’acord amb els objectius generals del centre i l’adequa al pla individual d’atenció.

Promou la implicació de les famílies en la dinàmica del centre mitjançant el programa sociocultural i educatiu.

L'Educadora Social fomenta, d'una banda, la integració en la vida del Centre i la vinculació amb l'entorn soci-familiar, i per l'altre, potencia la capacitat de decisió i autogestió i la part lúdica-creativa. L'objectiu principal des d'aquesta area és generar il·lusió i estimular fisica i mentalment.

El programa és flexible i té en compte els interessos i aficions dels residents. Les activitats estan dissenyades i adaptades segons les necessitats i capacitats pròpies i s'intervé tant a nivell individual com grupal.


Teràpia ocupacional
El servei de teràpia ocupacional estableix pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals (auto-manteniment, productivitat i temps lliure) per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals. 

Participa en les activitats d’oci i temps lliure dels usuaris del centre.

Realitza activitats auxiliars de psicomotricitat, llenguatge, dinàmiques i rehabilitació personal i social.

La Terapia Ocupacional objectiva les activitats i els tallers per millorar el benestar personal mantenint la seva autonomia en la participació social, l'oci i les activitats de la vida diària (alimentació, vestit, higiene..). Per a això, s'adapta el material i es potencien les habilitats de la persona.

Al programa incloem, entre uns altres: Tallers Productius i de Destresa Manual, Activitats d'Agilitat Corporal i Mental, Sortides, Bingo, Taller de Conversa i Lectura...

Cuina pròpia
A la nostra residència d’avis i centre de dia disposem de cuina pròpia.

Aquest servei, organitza, distribueix ,coordina i elabora tots els àpats diàriament tots els dies de la setmana, durant tot l’any. Això ens dona una capacitat d’adaptació immediata a qualsevol necessitat que es pugui presentar.

La formació continuada dels nostres cuiners en nutrició , dietètica i seguretat alimentària és un eix fonamental del nostre centre.

Els menús s'elaboren en les nostres instal·lacions segons les necessitats dietètiques dels nostres residents i sempre adaptats als productes de temporada.

Estàn supervisats per una consultoria nutricional (CESNUT Nutrición) que garanteix la variació dels menús i el seu equilibri nutricional i calòric, aconseguint així una dieta sana i equilibrada.

En l'elecció dels plats es tenen en compte totes les celebracions festives tradicionals.

Contacte
Clòsens, 66
Sant Andreu de Llavaneres
08392 Barcelona
Tel. 93 792 83 08
loval@residencialoval.com